KIA Motors UK TV Advert – The All New KIA Optima Sportswagon – Do It Better, Do It With Flair – Kia, The Power To Surprise

Introducing the All-New Kia Optima Sportswagon. Do it better. Do it with flair.

Advertiser: KIA Motors