🚗 KIA Motors UK TV Commercial – Discover The All New 2017 Kia Picanto – KIA, The Power To Surprise

🚗 KIA Motors UK TV Commercial – Discover The All New 2017 Kia Picanto – KIA, The Power To Surprise

Advertiser: KIA Motors